KLIMA

Klimaforandringer er ikke længere at benægte, der kommer mere fokus på klima orienteret løsninger i forbindelse med entrepriser. Wissing Entreprise går forrest når det gælder klima.

Regnvand

Ideen om genanvendelse af regnvand er et meget ubenyttede koncept i Danmark sammenlignede med Tyskland hvor over 1 mil. hustande har regnvandsopsamling. Man samler og opbevarer regnvand lokalt og benytter sig at det til toiletskyl, tøjvask, bilvask, have aktiviteter og (ja, kun fantasien sætter grænser). Grundvand/Drikkevand er en knap ressource, som ikke vil være let tilgængelig i fremtiden, der lukkes drikkevandsboringer over hele landet pga. pesticider. Med videre letter man også belastningen på vore kloak systemer/renseværker. Dette gør genanvendelse af regnvand attraktivt på flere områder:

 • Besparelse på vandregning
 • Skåner klimaet
 • Lokal håndtering af regnvand
 • Vand uden kalk
 • Skåner grundvandsressourcer
 • Gratis havevanding
 • Gratis bilvask

Permeabel

Fremtidens belægning! Det seneste årti har budt på flere ekstreme regnskyld (skybrud) og store belastninger på kloaknettet. Permeable belægning kan håndtere ekstreme mængder regnvand hvis jordbundsforholdende er optimale. Ved permeabel laver man lokal afledning af regnvand (LAR), det vil sige at der hverken skal etableres regnvandsledninger eller sættes brønde. Permeabel belægning har mange fordele:

 • Besparelse af tilslutningsbidrag
 • Belægningen kan laves plan da den ikke skal ledes til afløb
 • Der vil ikke stå vand i lunker/pga. forkert fald
 • Ingen omkostninger i forbindelse med etablering af regnvandsledning

Jordvarme

Jordvarme er en meget effektiv måde at varme et hus op på. Jordvarme kan producere circa 3 gange så meget energi som det forbruger og er fantastisk i kombination med gulvarme.

Det fungere som et omvendt køleskab. En slange der er fyldt med brine graves ned i 1 meters dybde nær huset og samler varmen i jorden op. Det passerer så varmpumpen (på størrelse med en stort køleskab) hvor varmen bliver trukket ud af brinen og ind i gulvet.

I visse tilfælde er det lykkedes at spare op til 60% på varmeregningen, dette gør at et jordvarmeanlæg oftest er tjent hjem på under 10år. Medvidere vil CO2-udslip være reduceret med 50-75& sammenlignede med almindelige varmekilder (oliefyr, fjernvarme, pillefyr og naturgas).

Wissing Entreprise har stor erfaring med installation og gravning af jordvarmeanlæg og gøres altid i med vores dygtige samarbejdspartnere.

Vi udfører entrepriser for alle kunder, store som små!

Kontakt os