FUNDERING

Wissing Entreprise påtager sig alle opgaver indenfor fundering, om det er sokkel til etplanshus, kælder, pælefundament, garage eller insitu er vi kompetente.

Sokkel

Vi leverer sokler af høj kvalitet og går aldrig på kompromis. Sokkel til etplanshuse, kælder eller etagebyggeri er vores speciale. Lad os lave din næste sokkel og få en god start på dit byggeri!

Pælefundering

Under særlige jordbundsforhold kan det være nødvendigt med fundering i ekstra dybde, i sådan tilfælde kan man fundere med pæle. Ovenpå disse pæle etableres så det fundament hvorpå huset står. Wissing Entreprise kan tilbyde fundering på pæle under særlige forhold. Ring for tilbud på din næste funderingsopgave.

Understøbning

Efterfundering er i visse tilfælde nødvendigt hvor de eksisterende fundamenter svigter. Dette kan være grundet sætningsgivende jordlag eller øget belastning. Kan også være nødvendigt ved udgravning af en kælder hvor der ønskes yderligere loftshøjde eller isolering i gulv.

Vi udfører entrepriser for alle kunder, store som små!

Kontakt os